Sijoitustontista varma ja tasainen 7,0-8,0 % tuotto tai jopa 20-50% oman pääoman tuotto velkavivullaTonttioptimointi.com tarjoaa yksityis- ja yhteisösijoittajille yksilöllisiä SijoitusvuokratonttejaTM tapauskohtaisesti räätälöitävillä sopimusehdoilla ja yli 7,0 - 8,0 prosentin jatkuvalla tuotolla.

Kun tonttivuokra ja tontin lunastushinta sidotaan elinkustannusindeksiin tai käytetään lisäksi 2,0 prosentin vuosittaista minimikorotusehtoa, on vuokratontti sijoitusinstrumenttina erittäin turvallinen ja vakaa. 2,0 prosentin vuosikorotuksilla kokonaistuotto on aluksi vähintään 7,0 prosenttia.

Samalla sijoituksen arvo ja tuotto kuitenkin nousevat vuosien kuluessa joka vuosi hieman enemmän korkoa-korolle-periaatteen mukaisesti. Siten 2,0% vuosikorotukset nostaisivat 60 vuodessa vuokratuoton jo 3,28-kertaiseksi, eli esimerkiksi 6,0 prosentista noin 19,7 prosenttiin alkusijoituksesta laskettuna. Myös sijoituksen arvo eli tontin lunastushinta nousisi käytännössä lähes riskittömästi 3,28-kertaiseksi ilman velkavipuakin.


Hintaluokissa 20 000 - 400 000 euroa on nyt tarjolla Sijoitusvuokratontteja, joissa jatkuva tuotto on yhteensä jopa yli 8,0 prosenttia vuodessa. Tonttivuokra on 5,0-6,0% vuodessa + minimikorotus 2,0% vuodessa tonttivuokraan ja lunastushintaan. Sijoitusvuokratontin ostaja voi saada joissakin tonteissa tulevasta lunastushinnasta jopa yli 10% alennuksen hyvityksenä varainsiirtoverosta ja rakennusajasta.

Osa sijoitustonteista on valmiiksi rakennettuja. Jo valmiissa tonttikohteissa tuotto lähtee juoksemaan täysimääräisenä heti kun kaupat on sovittu, sopimukset allekirjoitettu ja kauppahinta maksettu. Valmiiksi rakennettujen sijoitustonttien hintaluokka on 30 000 - 120 000 euroa. Valmiiksi rakennettujen sijoitustonttien vuokrasopimus voi olla lyhyempikin, mutta jatkettavissa.


Inflaatiosuojattua, tasaista ja hyvin ennakoitavaa tuottoa tarjoava Sijoitusvuokratontti sopii pitkäjänteiselle varman päälle pelaavalle sijoittajalle. Viime kädessä vakuutena vuokratuloista on vuokratontille rakennettu uusi tai uudehko asuinrakennus.

Valitsemallesi tontille rakennetaan omakotitalo tai muu omistusasunto puolestasi myyntiin kolmansille. Saat tonttiin yhtäjaksoisen 50-80 vuoden vuokrasopimuksen sinulle räätälöidyillä edullisilla ja ilman taukoja hyvin tuottavilla sopimusehdoilla. Asuntosijoittajien tyhjät kuukaudet, pahimmillaan lähes jokavuotiset välityspalkkiot, remontit, näytöt ja siivoukset jäävät kaikki kokonaan pois.

Sijoitusvuokratontti on yleensä kiinteistömuotoinen, mutta se ei välttämättä kelpaa lainan vakuudeksi pankeille, koska vuokraoikeus on kiinnitysjärjestyksessä ensisijalla. Koska sijoitustontti on kuitenkin erittäin turvallinen ja varma sijoitus, voit periaatteessa käyttää suurtakin velkavipua, jos saat matalakorkoista lainaa muita reaalivakuuksia vastaan.

Se voi nostaa oman pääoman tuottosi jopa kymmeniin prosentteihin vuodessa.Esimerkiksi 80% lainoituksella jatkuva oman pääoman tuotto olisi 6,0% tonttivuokralla sekä 1,0% korolla 26% ennen veroja. 90% lainalla oman pääoman tuotto olisi vastaavasti 51%. Lisäksi tulisi vielä myyntivoitto irtautumisvaiheessa.

Sijoituksen aluksi tontin kauppahinnasta menee varainsiirtovero ja sijoituksesta irtauduttaessa välityspalkkio, paitsi jos vuokralainen lunastaa tontin. Siksi sijoitusvuokratontti sopii lähinnä pitkäaikaiseksi sijoitukseksi. Varainsiirtoveroa ja rakennusaikaista tuottoa korvaa alennus sijoitustontin ostohinnasta sopimuksen lähtölunastushintaan verrattuna.


Mikään yhtä hyvin ja yhtä varmasti tuottava sijoituskohde tuskin on yhtä turvallinen kuin sijoitustontti. Vertailun vuoksi Helsingin pörssi tuotti 20 vuodessa keskimäärin 6,1% kun osingot sijoitettiin edelleen, mutta pahimpana vuonna osakkeiden arvo putosi 51%. Moni myös muistaa, miten 1990-luvun lamassa asuntojen arvo putosi noin puoleen.

Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden kokonaistuotto oli 6,6 prosenttia vuonna 2018. Kiinteistösijoitusten nettotuottotaso oli 5,3 prosenttia, ja markkina-arvot nousivat keskimäärin 1,3 prosenttia. Kullankin arvo vaihtelee. Sijoitustontissa on kaikista sijoituksista ehkä paras tuotto suhteessa riskiin.Omistat sijoitustonttisi suoraan itse kuten kiinteistön yleensäkin. Sijoitusasuntoon verrattuna Sijoitusvuokratontissa on lähes pelkästään etuja ja hyviä puolia. Maapohja on ensinnäkin ikuinen toisin kuin rakennukset ja huoneistot, eikä tontti kulu tai virty tai kaipaa remontteja jotka pienentävät nettotuottoa. Tontista ei myöskään joudu maksamaan yhtiövastikkeita tai palovakuutuksia, ainoastaan pienehkön kiinteistöveron (vain maapohjan osuuden), joka sekin voidaan siirtää vuokrasopimuksessa vuokralaisten maksettavaksi.

Maata ei valmisteta enää missään lisää, kaavoitetaan kylläkin, ja pitemmällä tähtäimellä tonttimaan arvo nousee hyvillä alueilla todennäköisesti jatkossakin jyrkemmin kuin asuntojen. Lisäksi tonttien hintoja on vaikeampi vertailla kuin asuntojen, joten tontin exit-myyntihinta voidaan monessa tapauksessa helposti nostaa yliarvoon. Indeksitarkistukset tai 2,0% vuosikorotukset myös nostavat tontin lunastushintaa joka vuosi.

Se voi parantaa koko sijoitusajan keskimääräistä vuosituottoa monella prosentilla, koska osto- ja myyntihinnan erotus voi olla kymmeniä prosentteja. Jos myyntivoitto on 20% ja lainoitus sijoituksessa 80%, se tarkoittaa exitissä 100% kertatuottoa omalle pääomalle. 90% lainalla vastaava luku olisi 200% ennen veroja.

Vuokrasopimusehtojen mukaisesti tontin voi joko lunastaa asunnon omistaja tai tontti voidaan myydä eteenpäin toiselle sijoittajalle vuokrasopimuksineen joko vapailla markkinoilla tai Tonttioptimointi.comin kautta. Exitin varmistamiseksi tiettynä ajankohtana sopimuksessa voi olla porkkana tai keppi tai molemmat vuokralaisille.Jos kiinnostuit ja haluat jäädä odottamaan sopivia Tonttioptimointi.comin Sijoitusvuokratontti-kohteita, ota yhteyttä ja lähetä yhteystietosi sekä arvio sijoitettavasta summasta eli toivotusta tontin hintaluokasta. Sopiva tonttikohde voi järjestyä noin 1-3 kuukaudessa, jos sellaista ei ole valmiina.

Aukottomat sopimukset laatii pätevä juristi, ja pankkisi lakimies tarkistaa ne pyynnöstä tai hakiessasi lainaa. Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja.Kaikki oikeudet pidätetään, All rights reserved. Copyright Lupakuvat Suomi Oy 2020

OSAKEANTI Ennakkomarkkinointi


Jatkuva takuutuotto 8,0% Lupakuvat Suomi Oy:n osakkeista ilman kuluja

Oman pääoman tuotto jopa yli 20% velkavivullaLupakuvat.com ja Tonttioptimointi.com -verkkosivustoja ylläpitävä Lupakuvat Suomi Oy järjestää syksyllä 2020 osakeannin. Se on tarkoitettu rahastoja tai pörssiosakkeita parempaa, vakaampaa ja varmempaa sijoitustuottoa etsiville. Yleisöantiin yhdistetään suunnattu osakeanti strategisesti tärkeille tahoille ja toimijoille. Annin teknisestä toteutuksesta sähköisesti vastaa Fundu/ FundingTool.

Osakeannin tarkempi ajankohta ja ehdot ilmoitetaan myöhemmin molemmilla verkkosivustoilla. Tarkoituksena on tuoda sijoittajien merkittäviksi oman pääoman ehtoisia äänivallattomia B-sarjan osakkeita, joille maksetaan vuosittain 8,0 prosentin kiinteä osinkotuotto voitonjakokelpoisista varoista. Jos tilikauden voitto ei olisi riittävä, maksetaan erotus myöhemmin 8,0% korkoineen. Lisäksi yrityksen yhtiökokouksessa voidaan päättää 1-6 prosentin lisäosingosta tilikauden tuloksen mukaan.

Käyttämällä velkavipua oman pääoman tuottosi voi olla selvästi suurempikin. Jos esimerkiksi 60% sijoitussummasta on matalakorkoista lainaa, on oman pääoman tuottosi ennen veroja 20% miinus lainan hinta. Osakkeet eivät kuitenkaan käy pankkilainan vakuudeksi, vaan matalakorkoiseen lainaan tarvitaan muita reaalivakuuksia.

80% lainoituksella oman pääoman tuotto olisi huimat 40% miinus lainan korot ja kulut. Jos lainan osuus sijoituksestasi olisi tuo 80% ja lainan todellinen vuosikorko 4,0%, oman pääoman tuottosi olisi 24% miinus verot. Vastaavasti 90% lainoituksella oman pääoman tuotto olisi 44% lainan korot ja kulut vähennettyinä ennen veroja.

Riski kasvaa aina lainarahaa sijoitettaessa, mutta niinhän se kasvaa myös saman verran omaa rahaa yhteen ja samaan kohteeseen ilman hajautusta sijoitettaessakin. Jokaisen sijoittajan on määriteltävä itse oma riskinsietokykynsä ja arvioitava itse kohteen riskitaso faktojen perusteella.

Merkittävien osakkeiden määrä ja merkintähinta päätetään myöhemmin yrityksen ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Minimisijoitus tulee olemaan 100 €. Merkinnästä tai hallinnoinnista ei peritä mitään kuluja. Osakkeille on tarkoitus järjestää myös toimivat jälkimarkkinat sijoittajien exitin turvaamiseksi. Näin tarjoutuisi mahdollisuus sijoittaa osinkotuotot uudelleen ja päästä hyötymään korkoa-korolle-periaatteesta, mikä nostaisi sijoituksen arvoa ja tuottoa yhä jyrkemmin vuosien kuluessa.

Sijoituksen turvallisuutta parantaa ja riskitasoa pienentää oleellisesti se, että yhtiön pääomat tullaan sijoittamaan pääosaltaan potentiaalisiin tontteihin ja muihin kiinteistöihin pääkaupunkiseudulla. Se vastaa pitkälti reaalivakuutta sijoituksille.

Velkavipuvaikutuksella ja aktiivisella kiinteistökehityksellä päästään tavanomaista parempiin tuottoihin, mikä varmistaa yhtiön kyvyn maksaa luvatut osingot myös pitkällä aikavälillä ilman vaaraa pääomarakenteen heikkenemisestä.

Osakeannin taustalla on tarve taata yhtiön käyttöön riittävästi pääomaa tulevaa vahvaa kasvuvaihetta ja uusia liiketoimintamalleja varten. Lupakuvat Suomi Oy on panostanut strategisista syistä voimakkaasti oman talomalliston kehittämiseen ja ollut siksi toistaiseksi tappiollinen.

Yhtiö on kuitenkin luonteeltaan kasvuyritys, jonka liikevaihto ja arvo voivat nousta lyhyellä ja/ tai keskipitkällä aikavälillä dramaattisestikin. Lupakuvat Suomi Oy:n arvioitu liikevaihto seuraavalla tilikaudella on oleellisesti nykyistä suurempi.

Esitemateriaalin osakeannista voi tilata jo ennakkoon sähköpostitse Lupakuvat Suomi Oy:n sähköpostiosoitteesta info@lupakuvat.com. Esitteen tilaaminen ei sido eikä velvoita mihinkään.

Osakeantiesitteestä selviävät tarkemmin myös yhtiön tulevaisuudensuunnitelmat ja -näkymät.Kaikki oikeudet pidätetään. All rights reserved.

Katso myös www.tonttioptimointi.fi