Takuutuotto 8,0-18,3 % Lupakuvat Suomi Oy:n osakkeista tai joukkolainasta


Ennakkomarkkinointi

(päivitetty 15.4.2021)


Oman pääoman tuotto velkavivulla jopa 161,5%


Lupakuvat.com ja Tonttioptimointi.com -verkkosivustoja ylläpitävä Lupakuvat Suomi Oy järjestää 2021 osakeannin. Se on tarkoitettu rahastoja tai pörssiosakkeita parempaa, vakaampaa ja varmempaa sijoitustuottoa etsiville. Yleisöantiin yhdistetään suunnattu osakeanti strategisesti tärkeille tahoille ja toimijoille. Annin teknisestä toteutuksesta sähköisesti vastaa Fundu/ FundingTool.

Osakeannin tarkempi ajankohta ja ehdot ilmoitetaan myöhemmin molemmilla verkkosivustoilla. Tarkoituksena on tuoda sijoittajien merkittäviksi oman pääoman ehtoisia äänivallattomia B-sarjan osakkeita, joille maksetaan vuosittain 8,0 prosentin kiinteä osinkotuotto voitonjakokelpoisista varoista.

Jos tilikauden voitto ei olisi riittävä, maksetaan erotus myöhemmin 8,0% korkoineen. Lisäksi yrityksen yhtiökokouksessa voidaan päättää 1-6 prosentin lisäosingosta tilikauden tuloksen mukaan. Voit myös jättää osingon nostamatta, jolloin se jää kasvamaan 8,0% korkoa korolle.


Käyttämällä velkavipua oman pääoman tuottosi voi olla selvästi suurempikin. Jos esimerkiksi 60% sijoitussummasta on matalakorkoista lainaa, on oman pääoman tuottosi ennen veroja 20% miinus lainan hinta. Osakkeet eivät kuitenkaan käy pankkilainan vakuudeksi, vaan matalakorkoiseen lainaan tarvitaan yleensä muita reaalivakuuksia kuten kiinteistö tai asunto-osake.

80% lainoituksella oman pääoman tuotto olisi huimat 40% miinus lainan korot ja kulut. Jos lainan osuus sijoituksestasi olisi tuo 80% ja lainan todellinen vuosikorko 2,0%, oman pääoman tuottosi olisi 32%. Vastaavasti 90% lainoituksella oman pääoman tuotto olisi peräti 62% lainan korot ja kulut vähennettyinä.

Riski kasvaa aina lainarahaa sijoitettaessa, mutta niinhän se kasvaa myös saman verran omaa rahaa yhteen ja samaan kohteeseen ilman hajautusta sijoitettaessakin. Jokaisen sijoittajan on määriteltävä itse oma riskinsietokykynsä ja arvioitava itse kohteen riskitaso faktojen perusteella.


Merkittävien osakkeiden määrä ja merkintähinta päätetään myöhemmin yrityksen ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Minimisijoitus tulee olemaan 100 €. Merkinnästä tai hallinnoinnista ei peritä mitään kuluja. Osakkeille on tarkoitus järjestää myös toimivat jälkimarkkinat sijoittajien exitin turvaamiseksi.

Sijoituksen turvallisuutta parantaa ja riskitasoa pienentää oleellisesti se, että yhtiön pääomat on tarkoitus sijoittaa lähinnä potentiaalisiin tontteihin ja muihin kiinteistöihin pääkaupunkiseudulla. Se vastaa pitkälti reaalivakuutta sijoituksille.

Velkavipuvaikutuksella ja aktiivisella kiinteistökehityksellä päästään tavanomaista parempiin tuottoihin, mikä varmistaa yhtiön kyvyn maksaa luvatut osingot myös pitkällä aikavälillä ilman vaaraa pääomarakenteen heikkenemisestä.


Osakeannin taustalla on tarve taata yhtiön käyttöön riittävästi pääomaa tulevaa vahvaa kasvuvaihetta ja uusia liiketoimintamalleja varten. Lupakuvat Suomi Oy on toistaiseksi panostanut strategisista syistä voimakkaasti oman talomalliston kehittämiseen.

Yhtiö on luonteeltaan kasvuyritys, jonka liikevaihto ja arvo voivat nousta lyhyellä ja/ tai keskipitkällä aikavälillä dramaattisestikin. Lupakuvat Suomi Oy:n arvioitu liikevaihto seuraavalla tilikaudella tulee olemaan oleellisesti nykyistä suurempi. Toistaiseksi vaatimaton liikevaihtomme johtuu osittain asiakasystävällisestä hintatasosta sekä verotus- ja laskutusteknisistä syistä.

Lupakuvat Suomella on nyt jo yhdeksät omat nettisivut eri aloilta ja lisää suunnitteilla. Yhtiö on myös mukana useissa rakennushankkeissa, joiden budjetti ja arvo on euroissa jopa miljoonaluokkaa.

Esitemateriaalin osakeannista voi tilata jo ennakkoon sähköpostitse Lupakuvat Suomi Oy:n sähköpostiosoitteesta info@lupakuvat.com. Esitteen tilaaminen ei sido eikä velvoita mihinkään.

Osakeantiesitteestä selviävät tarkemmin myös yhtiön tulevaisuudensuunnitelmat ja -näkymät.


Jopa 18,3% keskituotto joukkolainasta


Lisäksi lasketaan liikkeelle avoin bullet-joukkolaina 8,0% kiinteällä korolla ja 3, 5, 10 tai 20 vuoden maksuajalla 100,00 euron kerrannaisina, minimisijoituksen ollessa 200 euroa.

Korot maksetaan vuosittain tai kerralla laina-ajan lopuksi, jolloin korkoa-korolle-ilmiö nostaa esim. 10 vuoden lainan kokonaistuoton yhteensä 115,9 prosenttiin, jolloin keskimääräinen tuotto nousee 11,59 prosenttiin vuodessa. Vastaavasti 20 vuodessa kokonaistuotto olisi 366,1% eli keskimäärin 18,3% vuodessa.

Korkoa-korolle-periaatteella 6,2% jatkuva tuotto 33,3-kertaistaa oman pääoman 20 vuodessa, jos lainaa on 2,0% korolla 90%. 1000 euroa omaa ja 9000 euroa lainaa kasvaisi korkoa-korolle-periaatteella siten 20 vuodessa 33 300 euroksi miinus verot. Se tarkoittaa 161,5% keskituottoa vuodessa omalle pääomalle.


Pääomat sijoitetaan tarkasti valittuihin korkeatuottoisiin tonttikiinteistöihin pääkaupunkiseudulle, jolloin aktiivisella kiinteistökehityksellä ja velkavivulla saavutetaan poikkeuksellisen hyvä tuottotaso minimaalisella riskillä.


Lisätiedot: Ota yhteyttä sähköpostitse info@lupakuvat.com tai 045 180 5332 tai täytä Tarjouspyyntölomake


Kaikki oikeudet pidätetään. All rights reserved. Copyright Lupakuvat Suomi Oy 2021.